Wie is God?

Wie is God? Deze vraag kan niemand volledig beantwoorden. God is zo groot en zo bijzonder, dat we hem nooit helemaal zullen kennen. Toch lezen we in de Bijbel dat we God kunnen leren kennen. Hoe zit dat dan? God heeft in de Bijbel eigenschappen van Zichzelf laten opschrijven waardoor we Hem kunnen leren kennen. […]

Wat zegt de Bijbel over?

Als christenen zoeken we onze antwoorden in de Bijbel. Vanuit onderstaande vragen en thema’s zoeken we samen naar wat God daarover in de Bijbel zegt. Bestaat God? Als God liefde is, waarom is er dan zoveel leed Waar komt het kwaad vandaan? Is de wereld geschapen?